Czynności notarialne

Notariusz Agata Bednarczyk-Berendowicz dokonuje czynności notarialnych w sprawach przewidzianych przepisami prawa, bądź gdy taki jest cel i zamiar stron. Czynności podejmowane przez Rejenta dokonywane są w Kancelarii Notarialnej w Zabrzu lub poza jej siedzibą, jeżeli wymaga tego rodzaj dokonywanej czynności lub przemawiają za tym inne przesłanki

Akty notarialne

Akty notarialne zawiera się w sprawach przewidzianych przepisami prawa lub na żądanie stron. Mogą to być np.: umowy sprzedaży, zamiany, umowy spółek. W niektórych przypadkach Ustawodawca wymaga formy aktu notarialnego.

Akty poświadczenia dziedziczenia

U Rejenta można sporządzić: akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły dziedziczenia, protokoły przyjęcia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Poświadczenia

Pragniesz poświadczyć: własnoręczność swojego podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z przedłożonym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w konkretnym miejscu.

Protokoły

Przed Notariuszem sporządzisz protokoły zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych. Dodatkowo Notariusz może spisać protokoły w celu stwierdzenia przebiegu określonych czynności lub okoliczności rodzących skutki prawne.

Protesty weksli i czeków

Protest weksla lub czeku jest aktem publicznym. W myśl art. 85 Prawa wekslowego oraz art. 69 Prawa czekowego, protesty weksli i czeków sporządza notariusz. Protest sporządza się na odwrotnej stronie weksla lub na odrębnej kartce połączonej z wekslem.

Przyjęcie na przechowanie

W Kancelarii Notarialnej można zdeponować na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, nośniki danych, a także pieniądze, z czego spisuje się protokół. Przyjęcie na przechowanie pieniędzy jest jedną z bezpieczniejszych form rozliczenia pieniężnego pomiędzy stronami np.: umowy sprzedaży.

O Kancelarii

O Kancelarii

Nasza Kancelaria Notarialna znana jest z wysokiej jakości usług, jak i wysokich wymagań, które stawiamy sobie w codziennej pracy. Zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę i zadowolenie z dokonanych czynności.
Kancelaria czynna jest od pn. do pt. w godzinach 9:00-18:00. W soboty oraz poza godzinami urzędowania, jesteśmy do Państwa dyspozycji po uprzednim uzgodnieniu. Dla klientów zapewniamy duży, bezpłatny parking.

Notariusz Agata Bednarczyk-Berendowicz

Została powołana na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości ze wskazaniem siedziby Kancelarii w Zabrzu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, następnie odbyła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach i pracowała jako zastępca notarialny. Obecnie prowadzi Kancelarię Notarialną w Zabrzu, przu ul. Sikorskiego 118
Agata Bednarczyk-Berendowicz
Agata Bednarczyk-Berendowicz
Notariusz