Opłaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, notariusz pobiera za wykonywane czynności notarialne wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) wraz z podatkiem VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz (jako płatnik) pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty, to jest przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłatę sądową,

które przekazywane są na rachunki odpowiednich instytucji.

W celu ustalenia wysokości opłat za czynność notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacji, jak i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych udzielamy bezpłatne.